โมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: ราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา