เซลล์แสงอาทิตย์: ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปยังคงทรงตัวในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด monocrystalline M6 อยู่ที่ประมาณ 0.169 ดอลล่าร์สหรัฐฯ/วัตต์ ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ M10 อยู่ที่ประมาณ 0.173 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัตต์ และราคาของ G12 เซลล์แสงอาทิตย์คือ 0.172USD / W หรือมากกว่านั้น