โซลาร์ซิลิคอนเวเฟอร์: ราคาของเวเฟอร์ซิลิคอนแสงอาทิตย์นั้นโดยทั่วไปแล้วทรงตัวในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ M10 เวเฟอร์ซิลิคอนแสงอาทิตย์คือประมาณ 1 USD/ชิ้น และราคาของแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแสงอาทิตย์ G12 อยู่ที่ประมาณ 1.33 ดอลลาร์สหรัฐ/ชิ้น