วัสดุซิลิคอนจากแสงอาทิตย์: ราคาวัสดุซิลิกอนจากแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และราคาของวัสดุซิลิคอนแสงอาทิตย์แบบโมโนคริสตัลไลน์มีราคาสูงถึง 38.15 USD/KG เพิ่มขึ้น 1.97%